Norintiems įsigyti šaunamijį ginklą/For those who want to buy a firearm

Posted by John 2020.07.15 0 Comment(s)

Norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą! 

2020 07 22 nuo 10:00 val. adresu S.Batoro g. 90a, Vilnius

„Ginklo sportui nešiojimo ir naudojimo“ kursai
Susipažinti su privaloma leidimų įsigyti ginklą išdavimo eiga bei reikalavimais. Sužinosite apie šaunamųjų ginklų skirstymą į A, B, C, D kategorijas. Baigusiems kursus ir išlaikiusiems testą bus išduoti pažymėjimai su kuriais galėsite įsigyti šaunamąjį ginklą sportui (ginklo įsigijimui taip pat reikalingas galiojantis šaudymo klubo nario pažymėjimas). Kursų programa išdėstoma teorijos ir praktikos principu. Įgykite reikalingus įgūdžius bei teorines žinias jau dabar!
Kursų kaina vienam asmeniui 75 eurų
Kontaktai registracijai: 861485664, registracija@gunstalk.lt

 

For those who want to buy a firearm!

2020 07 22 from 10:00. address S.Batoro g. 90a, Vilnius
"Weapons for carrying and using weapons" courses
To get acquainted with the mandatory process and requirements for issuing permits to acquire a weapon. You will learn about the division of firearms into A, B, C, D categories. Upon completion of the course and passing the test, certificates will be issued with which you will be able to purchase a firearm for sport (a valid shooting club membership certificate is also required to purchase a weapon). The course program is set out on the principle of theory and practice. Gain the necessary skills and theoretical knowledge now!
The price of the course is 75 eur per person
Contacts for registration: 861485664, registracija@gunstalk.lt